Bezpłatne założenie firmy

Bezpłatnie pomagamy w założeniu firmy. Dobieramy formę opodatkowania, która optymalizuje podatki. Doradzamy w pozyskaniu kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Obsługa kadrowo-płacowa

Zakres usług:
    - sporządzanie i dostarczanie list płac
    - rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich
    - prowadzenie kartotek płacowych pracowników
    - prowadzenie dokumentacji zwolnień lekarskich
    - sporządzenie i wysłanie wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
    - sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego – PITy roczne dla Urzędu Skarbowego
    - prowadzenie akt osobowych
    - przygotowywanie i sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy
    - zgłaszanie /wyrejestrowywanie pracowników z  ZUS
    - prowadzenie kartoteki urlopów pracowników
    - monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
    - pomoc z zakresu Kodeksu Pracy
    - obsługa umów zleceń i umów o dzieło

Obsługa księgowa

Rozliczamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w każdej formie - osoby fizyczne i prawne w tym również fundacje i stowarzyszenia.

Zakres usług:
    - ewidencję operacji gospodarczych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
    - rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych i sporządzanie deklaracji podatkowych
    - prowadzenie rejestru podatku VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych dla US
    - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS
    - zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego przygotowanie i sporządzanie bilansu
    - sporządzanie bilansów na koniec okresów rozliczeniowych
    - sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego
    - prowadzenie ewidencji środków trwałych

Pozostałe usługi księgowe i finansowe

Nasza oferta zawiera:
    - sporządzanie wniosków kredytowych i pośrednictwo finansowe
    - tworzenie biznes planów
    - tworzenie sprawozdań statystycznych GUS
    - przygotowywanie sprawozdań dla NBP
    - sprawozdawczość PFRON
    - korygowanie zaległości podatku VAT, PIT, CIT w bieżącym roku

Buro wirtualne

Jeżeli zamierzacie Państwo rozpocząć działalność gospodarczą jako nowa spółka lub indywidualna działalność gospodarcza i chcecie ograniczyć koszty proponujemy :
     - udostępnienie adresu na siedzibę firmy
     - odbiór i przekazywanie tradycyjnej poczty
     - przekazywanie przesyłek kurierskich
     - skorzystanie z porad prawnych Kancelarii Prawnej, która w ramach współpracy obsługuje nasze Biuro  

Fundusze unijne

Współpracujemy z firmą doradczą Dresler Consulting sp. z o. o. w zakresie pozyskania dofinansowań z projektów unijnych.
Obecnie dostępne są środki na:
     - pożyczki unijne
     - dotacje
     - subwencje
     - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

28 styczeń 2022