Ceny usług ustalane są na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem.
Zależą od  ilości dostarczanych dokumentów.

Przykładowe ceny netto:

Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od 100 zł do 10 dokumentów.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 100 zł do 10 dokumentów.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych od 350 zł do 10 dokumentów.
Obsługa kadr i płac, ZUS 35 zł za pracownika.
Obsługa w zakresie ZUS właściciela 35 zł.

Promocje:

Klient wprowadzający nowego Klienta otrzymuje 1 miesiąc gratis za obsługę.
Klient zmieniający biuro rachunkowe otrzymuje 1 miesiąc gratis za obsługę.
Klient szukający obsługi na zastępstwo etatu księgowej otrzymuje 1 miesiąc gratis za obsługę.
Korygowanie zaległości podatku VAT, PIT, CIT w bieżącym roku gratis.
Informowanie klientów o dostępnych na rynku dofinansowaniach unijnych gratis.

4 grudzień 2021